Praktické odkazy

KRIZOVÉ LINKY

155 Zdravotnická záchranná služba

158 Policie ČR

156 Obecní (městská) policie

112 Jednotné evropské číslo tísňového volání

150 Hasičský záchranný sbor ČR

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR https://www.hzscr.cz/

+ 420 (předvolba ČR)

LINKA DŮVĚRY (Centrum krizové intervence, od 18 let)

284 016 666

 

PRAŽSKÁ LINKA DŮVĚRY (NONSTOP Telefonická krizová pomoc)

222 580 697

https://www.csspraha.cz/prazska-linka-duvery

LINKA BEZPEČÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ DO 26 LET

116 111

LINKA PRO RODIČE

606 021 021

PORADENSKÉ CENTRUM PRO SENIORY - ŽIVOT 90

800 157 157

LINKA POMOCI OBĚTEM KRIMINALITZY A DOMÁCÍHO NÁSILÍ

116 006

HOUBY A ROSTLINY

https://www.myko.cz/houby/2/

DIAGNOSTIKA HUB

Dr. Klán, 224 967 183

BOTANICKÁ ZAHRADA (Přírodovědecké fakulty UK, Praha 2)

221 951 883

  • Pomoc při určování rostlin z donesených vzorků (každé úterý 10-12 hod.) nebo vyfocených rostlin zaslaných na email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (možno zaslat kdykoli, odpovědi jen v úterý 10-12 hod.)
  • Neposkytuje informace, jak postupovat při intoxikaci rostlinami 

ŽIVOČICHOVÉ

ZOO

296 112 145 (v provozní době ZOO)

TOXINOLOGICKÉ CENTRUM (intoxikace živočišnými jedy)

224 962 243

DROGY A ZÁVISLOSTI

NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A ZÁVISLOSTI

Kateřina Grohmannová, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +420 224 003 874

https://www.drogy-info.cz/data/obj_files/32442/762/Info-hlaseni-pripady-EWS_NNO_3.pdf

NÁRODNÍ LINKA PRO ODVYKÁNÍ (kouření, léky, alkohol, hraní, drogy, sociální sítě)

po-pá 10:00 - 18:00

800 350 000

CENTRUM POMOCI ZÁVISLÝM (i na alkoholu)

261 262 828

POLICIE A DROGY

158 (městská policie-linka tísňového volání 156)

https://www.policie.cz/clanek/preventivni-informace-drogy.aspx

TĚHOTNÉ A KOJÍCÍ

ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ (Praha Podolí)

296 511 315

ČESKÁ TERATOLOGICKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA (CZTIS) (intoxikace v těhotenství nebo během kojení) - Dočasně pozastaveno

267 102 520 (8-15 h)

267 102 310 (8-12 h)

DRUGS AND LACTATION DATABASE (LactMed) (bezpečnost léčiv a chemických látek při kojení)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK501922/

VLIV PŘÍRODNÍCH LÉČIV (BYLIN) NA PLOD A KOJENÉ DÍTĚ

PharmDr. Jan Martin, PhD. - 703 338 326, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

HYGIENICKÉ STANICE

HYGIENICKÁ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ústředna: 296 336 711, sekretariát: 296 336 799

Přehled stanic: http://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy

PRŮMYSLOVÁ TOXIKOLOGIE

Laboratoř průmyslové toxikologie VFN

Mgr. Vlčková, CSc. 224 964 635, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

STANOVENÍ PLYNNÉ RTUTI V OVZDUŠÍ PRACOVNÍKY SZU - Oddělení hygieny ovzduší

(zkouška není aktreditovaná)

kontatkní osoba: Mgr. Lenka Pekařová, tel: 267 082 313 (po - pá: 7-15)

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NEBEZPEČNÝ ODPAD A EKOLOGICKÉ HAVÁRIE

SITA CZ-LIKVIDACE NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

800 233 333

KAISER SERVIS (likvidace ekologických havárií)

800 888 248

ZÁCHRANNÉ SLOŽKY

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb

https://nrpzs.uzis.cz/index.php?pg=home--informace-o-nrpzs

Horská záchranná služba

+ 420 1210, https://www.horskasluzba.cz/

Letecká záchranná služba

https://www.zzshmp.cz/prednemocnicni-pece/letecka-zachranna-sluzba/

RŮZNÉ ZDRAVOTNÍ POTÍŽE

POTRAVINY - NUTRIVIGILANCE (potíže neinfekčního charakteru po konzumaci potravin, reakce na potraviny, doplňky stravy) 515 577 512,

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   http://nutrivigilance.szu.cz/

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY - STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

272 185 111

LINKA AIDS POMOCI

800 800 980

NÁRODNÍ ÚSTAV DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

283 088 111, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://www.nudz.cz/

http://www.sukl.cz/

MINISTERSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR

224 971 111

https://www.mzcr.cz/dokumenty/kontakty_235_1.html

NEBEZPEČNÉ VÝROBKY

dTEST pro spotřebitele

www.dtest.cz

Spotřebitelská poradna: 299 149 009 (Po-Pá 9-17 hod.)

Služby zákazníkům: 241 404 922 (Po-Pá 8-17 hod.)

STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE

kontrola potravin, zemědělských výrobků nebo tabákových výrobků a materiálů přicházejících do styku s potravinami

pondělí a středa 8:00 – 15:30

542 426 625; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.