Praktické odkazy

KRIZOVÉ LINKY

155 Zdravotnická záchranná služba

158 Policie ČR

156 Obecní (městská) policie

112 Jednotné evropské číslo tísňového volání

150 Hasičský záchranný sbor ČR

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR https://www.hzscr.cz/

+ 420 (předvolba ČR)

LINKA DŮVĚRY (Centrum krizové intervence)

284 016 666

O.S. RES VITAE. LINKA DŮVĚRY (první pomoc při řešení životních krizí pro dospělé osoby):

353 588 080, 723 963 356

PRAŽSKÁ LINKA DŮVĚRY (NONSTOP Telefonická krizová pomoc)

222 580 697

https://www.csspraha.cz/prazska-linka-duvery

LINKA BEZPEČÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ DO 26 LET

116 111, 800 155 555

LINKA PRO RODIČE

606 021 021

LINKA PRO SENIORY (ELPIDA)

224 231 914

HOUBY A ROSTLINY

https://www.myko.cz/houby/2/

DIAGNOSTIKA HUB

Dr. Klán, 224 967 183

BOTANICKÁ ZAHRADA

234 148 122

ŽIVOČICHOVÉ

ZOO

296 112 145

TOXINOLOGICKÉ CENTRUM (intoxikace živočišnými jedy)

224 962 243

DROGY A ZÁVISLOSTI

NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A ZÁVISLOSTI

Kateřina Grohmannová, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +420 224 003 874

https://www.drogy-info.cz/data/obj_files/32442/762/Info-hlaseni-pripady-EWS_NNO_3.pdf

LINKA PRO ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ

844 600 500

CENTRUM POMOCI ZÁVISLÝM (i na alkoholu)

261 262 828

POLICIE A DROGY

158 (městská policie-linka tísňového volání 156)

https://www.policie.cz/clanek/preventivni-informace-drogy.aspx

TĚHOTNÉ A KOJÍCÍ

ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ (Praha Podolí)

296 511 315

ČESKÁ TERATOLOGICKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA (CZTIS) (intoxikace v těhotenství nebo během kojení)

267 102 520 (8-15 h)

267 102 310 (8-12 h)

DRUGS AND LACTATION DATABASE (LactMed) (bezpečnost léčiv a chemických látek při kojení)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK501922/

HYGIENICKÉ STANICE

HYGIENICKÁ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

296 336 700, 224 212 039

Přehled stanic: http://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy

PRŮMYSLOVÁ TOXIKOLOGIE

Laboratoř průmyslové toxikologie VFN

Mgr. Vlčková, CSc. 224 964 635

NEBEZPEČNÝ ODPAD A EKOLOGICKÉ HAVÁRIE

SITA CZ-LIKVIDACE NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

800 233 333

KAISER SERVIS (likvidace ekologických havárií)

604 542 004, 731 188 725

ZÁCHRANNÉ SLOŽKY

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb

https://nrpzs.uzis.cz/index.php?pg=home--informace-o-nrpzs

Horská záchranná služba

+ 420 1210, https://www.horskasluzba.cz/

Letecká záchranná služba

https://www.zzshmp.cz/prednemocnicni-pece/letecka-zachranna-sluzba/

RŮZNÉ ZDRAVOTNÍ POTÍŽE

POTRAVINY - NUTRIVIGILANCE (potíže neinfekčního charakteru po konzumaci potravin, reakce na potraviny, doplňky stravy) 515 577 512,

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   http://nutrivigilance.szu.cz/

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY - STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

272 185 111

LINKA AIDS POMOCI

800 800 980

NÁRODNÍ ÚSTAV DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

283 088 111, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://www.nudz.cz/

http://www.sukl.cz/

MINISTERSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR

224 971 111

https://www.mzcr.cz/dokumenty/kontakty_235_1.html