JAK POSTUPOVAT PŘI ÚKLIDU RTUTI Z ROZBITÉHO TEPLOMĚRU

Efektivně uklizená a správně zlikvidována rtuť z teploměru nepředstavuje riziko pro zdraví člověka.

Kuličky rtuti můžete sesbírat pomocí tvrdého papíru a lepicí pásky do uzavíratelné nádobky nebo nasát do plastové stříkačky. Nádobku/stříkačku i rozbité sklo z teploměru uložte do dvojitého plastového obalu. Po kontaktu se rtutí si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem.

Rtuť je třeba zlikvidovat jako nebezpečný odpad. Nouzovým řešením je odevzdat takto zabalené zbytky s označením „Rtuť“ do kontejneru na kovový odpad, podobně jako vybité baterie.

Jestliže se kuličky rtuti dostaly do koberce nebo čalounění, sesbírejte je do uzavíratelné nádobky. Nevysávejte kontaminované místo vysavačem, protože byste kontaminovali sáček /vnitřek vysavače a rtuť by se pak při dalším vysávání odpařovala do vzduchu. Pokud jste to již provedli, je třeba obsah vysavače vysypat do plastového pytle a zlikvidovat jako nebezpečný odpad.

K úklidu nepoužívejte mop ani smeták, také jejich kontaminované části by bylo třeba bezpečně zlikvidovat nebo nechat vyvětrat na otevřeném prostranství po 2-4 týdny.

K úklidu nepoužívejte domácí čisticí prostředky, které obsahují chlór. Tyto chemické látky se rtutí reagují, přitom se uvolňují toxické výpary.

Po likvidaci rtuti místnost důkladně větrejte otevřeným oknem, alespoň po dobu 24 hodin.

V případě požití kuliček rtuti z teploměru k otravě a ohrožení zdraví nedochází.

Při nehodě s větším množstvím rtuti, než odpovídá jednomu teploměru (0,5-0,7 g) kontaktujte příslušnou hygienickou stanici.