Kontakty TIS

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO

Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK

Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2

AKUTNÍ TELEFONY 224 91 92 93 a 224 91 54 02  

Laické i lékařské dotazy na akutní intoxikace se řeší výhradně na přímých telefonních linkách TIS po 24 hod denně

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lze použít ke konzultaci problému neakutního charakteru, odpověď se neposkytuje okamžitě. I zde je nutné dodat celé jméno, rodné číslo a zdravotní pojišťovnu pacienta. Proto je rovněž nejvhodnější telefonický kontakt.

TIS se nezabývá: vlivem chemických látek na plod, karcinogenitou, nežádoucími účinky léků, vlivem chemických látek na životní prostředí.

Odkazy na příslušné instituce najdete jako Užitečné odkazy

 


Přednosta kliniky:  doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.

Telefon: 224 964 155 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Vedoucí lékař Toxikologického informačního střediska: prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.

Telefon: 224 964 532 Fax: 224 964 325 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tato telefonní čísla a e-mailové adresy nejsou určeny k poskytování akutních konzultací, jde o pracovní kontakty.

 

MUDr. Kateřina Kotíková

 224 964 234
224 964 151

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
MUDr. Hana Farná

phone 224 964 523

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
PharmDr. Nikola Obertová  224 964 151

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Mgr. Adriana Michálková  224 964 151

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PharmDr. Andrej Uličný  224 964 151

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MUDr. Jiří Hlušička  224 964 534
224 964 151

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.