Jak probíhá konzultace

nebo ?

        

Konzultace, které poskytuje TIS, nejsou anonymní rady obecného charakteru.

TIS poskytuje rady pro určitou situaci, konkrétního postiženého člověka nebo zvíře

 

Ptáme se:

 • Kdo je POSTIŽENÝ- dítě, dospělý (pokud možno udat celé jméno, rodné číslo a zdravotní pojišťovnu), zvíře.

 • Jeho věk

 • Hmotnost (alespoň odhadem)

 • Zda trpí akutní nebo chronickou nemocí

 • CO JE PŘÍČINOU OTRAVY?

 • Lék (jde o lék tohoto pacienta?)

 • Obchodní přípravek? K čemu se používá? Mít po ruce etiketu

 • Jde o rostlinu, houbu, chemickou látku z průmyslu?

 • MNOŽSTVÍ (alespoň odhadem), vždy počítat s co nejvyšší možnou dávkou.

 • ČAS - Kdy se nehoda stala?

 • JAK - Požití, polití, vdechnutí, poranění

 • PŘÍZNAKY – má pacient potíže?

 • OŠETŘENÍ - Jaká opatření byla doposud provedena? Dostal napít po požití žíraviny?

 • KDO VOLÁ: jméno, město, telefonní číslo (pro zpětnou vazbu v případě potřeby)

Odpovíme:

Podávaná informace se za použití různých informačních zdrojů zaměřuje převážně:

 

U laiků na vysvětlení možného ohrožení zdraví, na pokyny první pomoci a následnému postupu.

U lékařů na vysvětlení povahy působící látky, na toxicitu působící dávky, na prognózu konkrétního případu, na očekávaný obraz otravy a především na pokyny k optimálnímu léčebnému postupu.

Volajícímu stručně vysvětlíme nebezpečí, které dávka pro postiženého představuje, jaké zákroky je potřeba v rámci první pomoci provést, čeho se naopak zachránce nesmí dopustit, jaké jsou komplikace, které pacientovi hrozí. Situace je zhodnocena a na základě konkrétních okolností pracovník TIS doporučí volajícímu, co je třeba pro postiženého nadále zajistit (převoz do nemocnice, návštěvu odborného lékaře, přivolání posádky RZP, antidotum, apod.)