Alkohol

Synonyma: ethylalkohol, etanol, líh.

Alkohol

AKUTNÍ OTRAVA ALKOHOLEM se projevuje útlumem centrálního nervového systému různého stupně (až kómatem u těžkých otrav), podchlazením (spolu s poruchou termoregulace a vasodilatací), hypoglykémií (nedostatkem glukózy v krvi). Chronická konzumace alkoholu vede i k poškození jater. Etanol interaguje s celou řadou léků a jiných látek. Zesiluje tlumící účinek na centrální nervový systém v případě kombinace se sedativy, hypnotiky, trankvilizéry, antiepileptiky, antihistaminiky, morfinovými deriváty, kanabinoidy a organickými rozpouštědly.
V případě kombinace s disulfiramem (Antabus) vyvolává takzvaný „antabusový syndrom" - bolesti břicha, zvracení, zčervenání kůže, zmatenost (v důsledku inhibice metabolismu acetaldehydu), podobně působí také toxin koprin z houby hnojník inkoustový (Coprinus atramentarius) a to i po 2-3denním časovém odstupu mezi požitím houby a vypitím alkoholu!
Z léků má podobné účinky chinakrin/mepakrin, chloramfenikol, metronidazol nebo sulfonylurea. V kombinaci s antidiabetiky nebo s inzulínem nastává riziko těžké hypoglykémie, s psychomimetiky nebo s analeptiky - riziko křečí až epileptického záchvatu.
TOXICITA ALKOHOLU je vysoce variabilní v závislosti na věku (děti jsou výrazně citlivější), toleranci, zdravotním stavu (hypoglykémie, hypotermie, aspirace) a akutní podpůrné léčbě. Letální dávka pro dospělé 5 – 6 g etanolu /kg (u alkoholiků až 13 g/kg), tj. 100 (u alkoholiků 260) ml piva / kg nebo 42 (183) ml vína/kg nebo 12 (37) ml destilátu /kg; pro děti - 3 g etanolu /kg.
MAXIMUM V KRVI je za 0,5 –1 hod po požití, rychlost závisí na náplni žaludku a obsahu etanolu v nápoji. Nejrychleji se vstřebávají nalačno nápoje s obsahem 20% etanolu, pomaleji po tučném jídle pivo (5% etanolu) nebo destiláty (40 a více %). Vstřebávání urychlují nápoje sycené CO2. Rychlost vylučování z organismu je konstantní, nelze ji urychlit například vyšším příjmem tekutin, ale je individuálně variabilní – závisí na aktivitě jaterních enzymů, zvyšované chronickou konzumací alkoholu. Pokles hladiny alkoholu v krvi o 1 ‰ u běžných konzumentů trvá kolem 7 hodin.


Obsah ethanolu v obvyklých alkoholických nápojích

NÁPOJ podíl etanolu etanol mg/ml obvyklá porce g etanolu/porci
Destiláty 40 % 316 30 ml 10
Pivo 5 % 39,5 500 ml 20
Víno 13 % 103 200 ml 20

Obvyklé příznaky intoxikace 

odstupňované podle koncentrace etanolu v krvi:

 1. Subklinické stadium: 0,2 - 0,5 ‰ (alkoholici do 1 ‰) - žádné příznaky nebo lehká euforie, alkohol je cítit z dechu.
 2. Euforické stadium: 0,5 - 1 ‰ (alkoholici až do 3 ‰) - lehká euforie, vzestup sebedůvěry, odstranění zábran, mírná porucha svalové koordinace, prodloužení reakčního času, snížení pozornosti. U dětí je euforické stadium krátké, brzy dochází k útlumu a svalové hypotonii.
 3. Excitační stadium: 1 - 2 ‰, (dávka kolem 0,7 g/kg, tj. 3-4 obvyklé alkoholické nápoje) - střední opilost, ztráta sebekontroly, emoční labilita, mnohomluvnost, ztráta kritického úsudku, poruchy koordinace a rovnováhy
 4. Konfuzní stadium: 2 - 3 ‰ (alkoholici do 5 ‰) - těžká opilost, zmatenost, výrazné poruchy chápání, chůze, i zraku (diplopie), smazaná řeč, pokles vnímání bolesti, apatie.
  U dětí již může nastat kóma a hypoglykémie, vedoucí ke křečím.
 5. Stuporózní stadium: 3 - 4 ‰ - závažná intoxikace, neschopnost chůze, nevolnost, zvracení, poruchy vědomí (letargie, stupor) nebo spánek, někdy průjem, krvácení do GIT, inkontinence moči i stolice, počínající symptomy obrny dechového a oběhového centra; pokles tlaku, tachykardie, cyanóza, hypotermie.
 6. Komatózní stadium: od 4 ‰ (alkoholici až od 5 ‰) - většinou bezvědomí, hypo až areflexie, rigidita končetin, trismus, křeče, nystagmus či konjugovaná deviace bulbů, hypotermie, povrchní dýchání, cyanóza, oběhový kolaps, hypoglykémie hlavně u dětí i s odstupem 6 hodin po požití, metabolická acidóza, laktacidóza u dětí a alkoholiků, ketoacidóza s hyperventilací u alkoholiků a při malnutrici, poruchy složení elektrolytů. Příčinou úmrtí může být zástava dechu nebo vzácněji zástava srdce, aspirační pneumonitida, edém plic nebo těžké prochlazení. Pokud pacient přežije, přechází do hlubokého spánku. Po probuzení se objevují bolesti hlavy, myalgie, neuritis, retrográdní amnézie.

První pomoc při otravě alkoholem

 • Podat slazený nápoj a kontaktovat Toxikologické informační středisko.
 • Nevyvolávat zvracení, nepodávat aktivní uhlí, které nesnižuje vstřebávání alkoholu.
 • Pozor na možnost zvracení a aspirace, jako prevence aspirace se doporučuje semilaterální poloha (na boku) s ústy dolů.

Kdy je nutné sledování v nemocnici

 • U dětí do 10 let po požití více než 0,4 ml/kg čistého etanolu (například více 8 ml/kg 5% piva, 4 ml/kg 10% vína, 1 ml/kg 40% destilátu) a u dětí s příznaky intoxikace je nutné sledování v nemocnici.
 • U dospělých v případě závažných intoxikací po požití život ohrožující dávky.

Pro další postup kontaktujte Toxikologické informační středisko.