Nomogram Paracetamolu od 4. hod

CAVE: U dětí do 6 let, které požily tekutý přípravek (sirup) lze použít hodnoty již za 2 hod po požití. Je-li koncentrace do 150 mg/l, může být dítě propuštěno z nemocnice.
Je-li vyšší, je třeba zopakovat měření za 4 hod po požití a je-li nad linií nomogramu, podat antidotum!
Přepočet koncentrací paracetamolu z mg/l na µmol/l: násobte mg/l číslem 6,6155
Přepočet koncentrací paracetamolu z µmol/l na mg/l: násobte µmol/l číslem 0,1512

Nomogram už neuvádí druhou přísnější linii pro osoby s vyšším rizikem – v hraničních případech je třeba vzít v úvahu jako rizikový faktor nemoc jater, malnutrici nebo léčbu induktory P450.

POMOCNÁ TABULKA K NOMOGRAMU pro určení hepatotoxické dávky a indikaci NAC.

Doba
(hod)
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
mg/l 150 130 104 90 74 64 54 44 38 32 28 22 18 16 14 12 11

U hladin pod linií nomogramu interpretujte s ohledem na detekční limit laboratoře – při současné přítomnosti N-acetylcysteinu v séru se může vyskytnout rušivý analytický problém – event. ověřte tuto možnost v laboratoři.