Vítejte na stránkách Toxikologického informačního střediska (TIS).

Co dělat při akutní otravě

Otravy

   Volejte   224  91 92 93   nebo   224 91 54 02

 

Získáte pokyny jak poskytnout první pomoc a jak postupovat dále.

Připravte si:

  •   přesné informace o nehodě
  •   celé jméno
  •   rodné číslo
  •   zdravotní pojišťovnu
  •   zdravotníci také IČP (identifikační číslo pracoviště)

Žádáme lékaře, aby si v zájmu usnadnění a urychlení konzultace, lze-li to zjistit, předem vypočítali, jakým množstvím léku (účinné látky) se pacient intoxikoval. Zároveň také zkusit odhadnout nebo zjistit tělesnou hmotnost pacienta.

 

Antiinfektiva a Fomepizol

V zájmu naplnění zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění, Toxikologické informační středisko Kliniky pracovního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice zajišťuje a spravuje od února 2014 „ZÁSOBU VYBRANÝCH ANTIINFEKTIV A FOMEPIZOLU“. Jde o léčiva, která nejsou na tuzemském trhu registrovaná a jsou určená k léčbě život ohrožujících stavů z oblasti infekčního lékařství a k léčbě otrav metanolem a etylénglykolem. Výběr jednotlivých antiinfektiv, velikost doporučené zásoby a doporučené intervaly pro aplikaci jednotlivých léčiv byly stanoveny výborem České společnosti infekčního lékařství ČLS JEP.

Zásoba přípravků je zajišťována účelovým příspěvkem zřizovatele, tedy Ministerstvem zdravotnictví ČR (podrobněji viz Informace pro odborníky >> Dostupnost antiinfektiv a Fomepizolu >>Metodika vzniku a obnovy zásoby vybraných antiinfentiv a Fomepizolu pro ČR ve VFN v Praze)

 

Pro dostupnost vybraných neregistrovaných antiinfektiv a Fomepizolu byl zvolen v souladu se zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, model Specifických léčebných programů, jejichž předkladatelem je Všeobecná fakultní nemocnice cestou Toxikologického informačního střediska (viz Informace pro odborníky >> Rozhodnutí MZ ĆR o SLP TIS >> Specifické léčebné programy TIS - Rozhodnutí MZ ČR

 

Podrobné informace k jednotlivým vybraným antiinfektivům  (viz Informace pro odborníky >> Příbalové letáky – překlad)

 

Seznam aktuálně na TIS dostupných vybraných léčiv, která si v případě akutní potřeby mohou jednotliví poskytovatelé zdravotních služeb na TIS vyžádat (viz Informace pro odborníky >> Aktuální seznam léčiv dostupných na TIS >> Antiinfektiva a Fomepizol – aktuální stav zásob TIS

 

V případě neodkladné potřeby léčebného použití konkrétního vybraného léčivého přípravku pro ohroženého pacienta vyplní poskytovatel zdravotních služeb žádanku (viz Informace pro odborníky >> Žádost o poskytnutí léčiva ze skladu TIS >> Žádost poskytovatele zdravotních služeb o poskytnutí léčivého přípravku z Toxikologického informačního střediska VFN v Praze (TIS VFN))

 

V případě zájmu vytvořit si vlastní zásobu vybraného léčivého přípravku na vlastní náklady vyplní poskytovatel zdravotních služeb žádanku (viz Informace pro odborníky >> Žádost o poskytnutí léčiva lékárny VFN >> Žádost poskytovatele zdravotních služeb o poskytnutí antiinfektiva nebo Fomepizolu z lékárny VFN v Praze)

 

Pokud poskytovatel zdravotní péče použije léčivý přípravek ze zásoby TIS pro potřeby neodkladné zdravotní péče, jeho použití bude podle platných předpisů následně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Poskytovatel zdravotních služeb, který aplikoval léčivý přípravek ze „ZÁSOBY VYBRANÝCH ANTIINFEKTIV A FOMEPIZOLU“, uhradí Všeobecné fakultní nemocnici náklady za jí vydaný léčivý přípravek. VFN následně použije tyto finanční prostředky na nákup dalších balení léčivých přípravků k doplnění zásoby (podrobněji viz Informace pro odborníky >> Refundace poskytnutého léčiva >> Refundace poskytnutého léčivého přípravku

Methylalkohol

Poděkování a výzva ke sběru vzorků - AKTUALIZOVÁNO

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dovolte, abych jménem Toxikologického informačního střediska poděkovala Vám za spolupráci a vyjádřila své uznání Vaší práci. Také Dr. Knut Erik Hovda opakovaně vyslovil pochvalu Vaší práci v osobním kontaktu i ve sdělovacích prostředcích. Současně s tím chtěla bych zdůraznit, že informace o diagnostice a léčbě otrav metanolem v ČR má velký význam jak z praktického (účinnost léčby fomepizolem), tak i z teoretického toxikodynamika eliminace kyseliny mravenčí) a může pomoci dalším budoucím pacientům.

 

Žádáme Vás proto o další pomoc a spolupráci, která je neocenitelná.

 

U každého pacienta s prokázanou otravou metanolem by bylo třeba:


A) SÉRUM, popř. PLAZMA

 

Každé 4 hodiny (u pacientů na HD každé 2 hodiny) odebrat vzorek 4 ml krve.

Etanol, metanol i mravenčan – na všechna tři stanovení stačí jedna plná zkumavka biologického materiálu. Formaldehyd se běžně nevyšetřuje, nepřímým průkazem požití je průkaz jeho metabolitu kyseliny mravenčí.

Odebranou krev označit (datum, čas odběru, identifikační údaje pacienta, IČP oddělení) a odeslat do laboratoře biochemie/toxikologické laboratoře Vaší nemocnice s požadavkem stočit sérum, zamrazit a skladovat.

Zkumavka: bez přísad nebo gelů, optimální je Vacutainer s červenou zátkou nebo Sarstedt Neutral s bílou zátkou.

Výjimečně lze použít i plazmu z nesrážlivé krve (Vacutainer se světle zelenou zátkou), s výhodou např. u pacientů léčených hemodialýzou, při heparinizaci nebo při poruchách hemokoagulace.

 

B) MOČ

 

V pozdních fázích (s odstupem více než 24 hod), a šlo-li o malé množství metanolu, pošlete také moč, kde mohou přetrvávat metabolity déle než v krvi. Stačí plná běžná zkumavka.

 

C) TRANSPORT

 

Až budete mít celou sérii vzorků zmraženého séra, moče jednoho pacienta (poslední po normalizaci pH a aniontového gapu), zajistíme převoz do Toxikologické laboratoře VFN (MUDr. Ivana Kurcová, CSc. 224 967 195) pro další vyšetření.

Vzorky lze skladovat na TIS, což lze spojit s cestou pro antidotum (kontakt telefon TIS 22491 92 93).


D) DOTAZNÍK

 

U každého pacienta prosíme vyplnit dotazníky (jsou ke stažení zip ZDE) a odeslat je buď poštou na adresu TIS v Praze, nebo na email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Máte-li další dotazy, prosím kontaktujte mne čísle 608 921 471.

 

Vaše spolupráce bude nejlepším poděkováním norským kolegům za poskytnuté antidotum a materiál pro diagnostické sety, které Vám pomáhají zachraňovat životy pacientů. 

 

S pozdravem a díky všem,

Prof. MUDr. Daniela Pelclová
MUDr. Sergey Zakharov, Ph.D.

 


 

      Informace pro veřejnost

      Stanovení obsahu metanolu v alkoholických nápojích (odkaz na Státní zdravotní ústav)

      Informace pro odborníky - doporučení, dokumenty ke stažení - (odkaz na stránku o methanolu)

      pdf Detailní informace pro odborníky - Aktualizace 10.10.2012 (PDF ke stažení)

Doporučujeme, aby se všechny domácnosti, zejména ty, kde vyrůstají malé děti, vybavily alespoň jedním balením aktivního (černého) uhlí (přípravky Carbosorb nebo Carbotox). Optimální je mít v zásobě pro každé dítě v rodině jedno balení přípravku. V řadě případů podání několika tablet aktivního uhlí laikem zamezí rozvoji příznaků otravy, nebo alespoň průběh otravy zmírní. O tom, kdy je třeba aktivní uhlí podat, nebo kdy je naopak jeho podání nežádoucí, rozhodne konzultace s TIS.

 

kpl

Od roku 1963 poskytujeme informace o první pomoci a léčení akutních otrav.

Základní informace o jedech které se kolem nás běžně vyskytují najdete v sekci Informace pro veřejnost. Obsahuje mimo jiné důležité informace pro rodiče.

Informace pro odborníky, jako jsou údaje o antidotech najdete v sekci informace pro odborníky.

O historii centra, legislativě, našem týmu se dočtete v sekci Informace o středisku, kde také najdete kontakty.

European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists
Jsme členem Evropské Asociace Toxikologických středisek a klinických toxikologů EAPCCT

 

 


Partneři TIS: Linka bezpečí


Rychlý kontakt:   Akutní otravy: 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   Ostatní v sekci Kontakty


Nahoru