Antidotová lékárna KPL při VFN a 1. LF UK v Praze

(konsignační sklad FN Olomouc, Oddělení urgentního příjmu)

telefonní kontakt na urgentní příjem: 588 442 653

 

pdf Antidota Olomouc