Telefonní kontakty na lékaře v pohotovostní službě TIS

v pracovních dnech od 16.00 – 7.30 a ve dnech pracovního klidu

jen v případě poruchy přímých telefonních linek  224 91 92 93 a 224 91 54 02)


 

 Vedoucí TIS
 Prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.

phone 224 96 4532 

 MUDr. Hana Farná

phone 224 96 4523 
224 96 4234 

 MUDr. Zdenka Fenclová, CSc.

phone 224 96 4526 

 MUDR. Kateřina Pavlíčková

224 96 4524 
224 96 4234 

 MUDr. Kamil Vlček

 224 96 4234 

 Doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.

224 96 4155 

 MUDr. Jiří Hlušička

224 96 4151 
224 96 4153 
224 96 4234 
224 96 4149 

 MUDr. Lischková Lucie

 224 96 4153 
224 96 4149 
224 96 4234 
224 96 4151 

 MUDr. Regenda Marián

 224 96 4153 
224 96 4149 
224 96 4234 
224 96 4151 

 prim. MUDr. Lešovský Jiří

 224 96 4536 

MUDr. Barbora Lípová

 224 96 4524
224 96 4234 

PharmDr. Nikola Obertová

 224 96 4523
224 96 4234
224 96 4151 

MUDr. Ivan Žák

 224 96 4151 

PharmDr. Andrej Uličný

 224 96 4151 

Mgr. Adriana Michálková

 224 96 4151 
224 96 4523